Malgorzata

Kraków, Poland   5 months ago
Contact Malgorzata
Activity
5 months
Malgorzata reviewed Sumona
Great as always. Thank you Sumona :)
5 months
Malgorzata ordered 2 x Curry On from Sumona
6 months
Malgorzata reviewed Sumona
Great as always! Sumona, I love your food :*
7 months
Malgorzata reviewed Mira
Great as always! Thank you :)
7 months
Malgorzata reviewed Mira
Great as always! Thank you :)
7 months
Malgorzata reviewed Sumona
Great as always! Thank you :)
7 months
Malgorzata ordered 2 x Curry On from Sumona
7 months
Malgorzata reviewed Sumona
Meal was great as always. Thank you :)
9 months
Malgorzata ordered 2 x Thai Dahl from Marta
9 months
Malgorzata reviewed Mira
Delicious as always - thank you :)
11 months
Malgorzata joined Eataway in Kraków, Poland

Kraków Poland

2224   140