Malgorzata

Kraków, Poland   9 months ago
Contact Malgorzata
Activity
9 months
Malgorzata reviewed Sumona
Great as always. Thank you Sumona :)
10 months
Malgorzata ordered 2 x Curry On from Sumona
11 months
Malgorzata reviewed Sumona
Great as always! Sumona, I love your food :*
11 months
Malgorzata reviewed Mira
Great as always! Thank you :)
11 months
Malgorzata reviewed Mira
Great as always! Thank you :)
11 months
Malgorzata reviewed Sumona
Great as always! Thank you :)
11 months
Malgorzata ordered 2 x Curry On from Sumona
11 months
Malgorzata reviewed Sumona
Meal was great as always. Thank you :)
1 year
Malgorzata reviewed Mira
Delicious as always - thank you :)
1 year
Malgorzata joined Eataway in Kraków

Kraków Poland

2539   152