Fari

Goal: travel the world

Mówię językami:
angielski
niemiecki
francuski
Obserwujący
Aktywność