Koło Gospodyń Wiejskich

Jako Koło Gospodyń Wiejskich Libertów budujemy społeczność lokalną, wspieramy przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn, prowadzimy działalność społeczno-wychowawczą, a także oświatowo-kulturalną. Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju naszego ulubionego Libertowa. Mamy siłę w postaci dziesięciu przedsiębiorczych kobiet - założycielek Koła.

Idiomas conocidos:
Inglés
Polaco
Comidas
160 PLN
Koło Gospodyń Wiejskich   Gmina Mogilany
Request a date @ 17:30
0 reviews
Foto
Seguidores
Activity
2 años
2 años