Miguel

Hi Food Lovers! My name is Miguel and I live in Slovakia! Weird Huh?!?

I am originally from New York, both my parents are Guatemalan so I guess you can call me Guatemalan American. I grew up eating all sorts of amazing food. Growing up in the US I was lucky enough to grow in a melting pot community where we had restaurants from all over the world. My mom did not like to cook so we got to eat out a lot and that gave me the opportunity to try food from a lot of different countries. Long story short, I fell in love with food.

The cooking I've learned has been self-taught. I like to try dishes and decompose them in my palette. Sometimes I am able to recreate a dish without a recipe. At times I am not so lucky and have to look up the ingredients :D

I picked up Peruvian cuisine from a cook we had when we were growing up. Mexican, Guatemalan & Central American cuisines, I've picked up through my travels around the world. All of my traveling and my rich cultural background has enabled me to further my love for cooking.

I've lived in many countries:

The US, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Spain & Slovakia.

I look forward to seeing you at my table soon :)

Ahojte milovníci dobrých jedál ! Volám sa Miguel a bývam na Slovensku. Divné, však?!?

Pôvodne som z New Yorku, obaja moji rodičia sú guatemalského pôvodu, takže mi kľudne môžete hovoriť guatemalský Američan. Kým som vyrastal, jedol som rôzne druhy všakovakých úžasných jedál. V USA som vyrastal v komunite s reštauráciami z celého sveta. Mojej mamine sa varenie veľmi neľúbilo, preto sme jedávali veľa vonku, kde som mal príležitosť ochutnať jedlá z rôznych kútov sveta. Skrátim to, do jedenia som sa zamiloval !

Vo varení som samouk. Rád skúšam jedlá a rozširujem moju paletu. Niekedy som schopný urobiť jedlo i bez patričného receptu, no niekedy si predsa len musím pozrieť ingrediencie.

Preuánsku kuchynu som prezval od kuchára, ktorého som poznal počas dospievania. Mexickú, guatemalskú a stredno-americkú kuchynu som spoznal vďaka potulkom po svete. Všetko cestovanie i kultúrne pozadie prispeli k cibreniu mojej lásky k vareniu.

Žil som v mnohých krajinách:

Spojené Štáty, Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Španielsko a Slovensko.

Teším sa na naše stretnutie pri mojom stole :D

Mluvím jazyky:
anglický
španělské
italské
Jídla
15 EUR
Miguel   Bratislava
Požádej o datum @ 20:00
0 reviews
Fotografie
Activity
2 roky
Kristina requested a meal with Miguel
Kristina

Miguel
4 roky
Suzanne requested a meal with Miguel
Suzanne

Miguel
4 roky
Miguel reviewed a meal with Um Karnrawee
Amazing meal, every dish was an experience that definitely no restaurant in Slovakia offers. Along with the company the setting and the hospitality was above and beyond and I can't recommend enough this cook.
4 roky
Miguel followed Karnrawee

Um Karnrawee

Bratislava, Slovakia
profile
5 let
Miguel posted a shared meal in Bratislava
15 EUR