15EUR
per person

Traditional Slovak Menu 1151

I invite you to discover the traditional Slovak way of dining!

Slovakia consists of mostly mountainous lands with some stretches of flat land at the edges. For hundreds of years its inhabitants lived in its valleys, on small farms and estates, producing most food they would need. The core of Slovak cuisine consists of wheat, potatoes and root vegetables. Meat is used often, but sparingly, as it has long been a luxury item. Most fruits in Slovakia end up in distilleries :)

This menu consists of four courses - appetizer, soup, main dish and desert. All the items are meals, which could be found on Slovak dinner tables hundreds of years ago. They are simple, yet fun and filling.

I use only the best ingredients in my cooking. This means 100% organic, unpasteurized bryndza and vegetables in bio-quality.

Also included in the menu is a shot of traditional Slovak liquor and some drinks to go with your meals. You get to choose between:

- Slovak craft beer.

- A local soft drink (Kofola, Vinea)

Dobrú chuť a na zdravie!

Please note that by default I prepare a vegetarian version of the menu. This means that instead of bacon (as is tradition) I put tempeh on my "bryndzové halušky". If you would like to have bacon instead, please mention this in your request!

You are also free to bring your own drinks.

Read more


   Some alcohol included     Feel free to bring your own alcohol  verified host

About the cook, Michal

Contact the cook Follow

Eataway is an idea whose time has come. It is part of a larger cultural movement which seeks to replace impersonal corporate consumerism with a more direct connection between individuals in all their variety. Instead of collecting things, we collect experience. We understand that experience, not material goods is what truly makes us happy.

Eataway is not just a way of finding and sharing quality, home-cooked meals but also an experience of sharing ones self, ones home and ones culture with others. In a world talking about dividing people and building walls it presents a way of bringing people together and I am happy to be a cook for Eataway!

SOME WORDS ABOUT ME:

When it comes to food I love adventure and variety!

I love to travel as well and I say that if you want to understand a culture a great place to start is to taste its food and try its drinks - ideally with people who live there. There is wisdom in traditional cuisine, because it takes local, seasonal ingredients and turns them into meals appropriate for the local climate and culture.

Cooking is a passion for me and I would like to share it with you and hopefully provide for entertaining conversation as well. Eating is best enjoyed in good company after all!

I try to use only the freshest ingredients of the highest quality in my cooking in order to provide the best possible culinary experience.

-----------------------------------------------------

O EATAWAY:

Eataway je myšlienka, ktorej čas nastal. Je súčasťou širšieho kultúrneho hnutia, ktoré sa snaží zameniť neosobný korporátny konzumerizmus za priamejšie spojenie medzi jednotlivcami v celej ich rôznorodosti. Namiesto zbierania vecí zbierame zážitky, lebo rozumieme, že práve skúsenosti sú to, čo nám prináša šťastie a zároveň obmedzuje náš dopad na životné prostredie na minimum.

Eataway nie je len spôsob ako nájsť a zdieľať kvalitné, domáce jedlo, ale aj zážitok založený na zdieľaní - seba, svojho domova a svojej kultúry. Vo svete v ktorom ľudia rozprávajú o stavaní múrov nám Eataway prináša spôsob ako ľudí spájať a ja som rád, že môžem byť toho súčasťou!

O MNE:

Milujem dobrodružstvo a rôznorodosť v jedle!

Taktiež rád cestujem a myslím si, že keď chceš porozumieť niektorej kultúre, výborný začiatok je ochutnať jej jedlá a nápoje - najlepšie s miestnymi ľuďmi. Tradičná kuchyňa skrýva hlbokú múdrosť, lebo používa miestne a sezónne prísady a pretvára ich do pokrmov, ktoré sú vhodné pre miestne podnebie a kultúru.

Varenie je mi vášňou a rád by som sa o ňu s vami podelil a zároveň vám poskytol námety na zaujímavé rozhovory. Jedlo si predsa najlepšie vychutnáme v dobrej spoločnosti!

Pri svojom varení sa snažím využívať len tie najčerstvejšie a najkvalitnejšie potraviny, aby som poskytol čo najlepší kulinársky zažitok.

View profile

11 reviews


More reviews for Michal